laatste nieuws

Zuidersluis in Schardam

Zuidersluis in Schardam, “handtekening” uit de 16e  eeuw In de Achteruitkijkspiegel 2019 is de geschiedenis van de drie sluizen in Schardam beschreven. Aanleiding was een aankondiging van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK), dat de sluizen moeten...

Lees meer

reünie en tentoonstelling Grote Kerk Oosthuizen

De HVO organiseert in september 2020 een tentoonstelling van schoolfoto’s in het kader van “100 jaar school in beeld”, waar klassenfoto’s van de periode 1900 – 2000 worden gepresenteerd. Bovendien organiseren we in het eerste weekend een reünie! Noteer vast in uw...

Lees meer

voorwoord achteruitkijkspiegel 2018

Voorwoord Door Gerrit van der Meer, voorzitter Door André Brouwer en Ewout Schurink is samen met de andere redactieleden, hard gewerkt om de Achteruitkijk-spiegel 2018 gestalte te geven. Het resultaat mag er zijn: veel lezenswaardige artikelen, zoals...

Lees meer

inhoudsopgave achteruitkijkspiegel 2017

Inhoudsopgave 1 Colofon 2 Voorwoord 4 Bij de voorplaat 7 Verslag van de 20e Algemene ledenvergadering van de HVO 8 Financieel verslag 14 In memoriam Ger Bakker. 16 In memoriam Ina Haan 17 Reacties en aanvullingen AUS 2016 20 Grote Kerk in Oosthuizen, 500 jaar…… 22...

Lees meer

algemene ledenvergadering 2018

Oosthuizen, maart 2018 Geacht lid, Het bestuur van de Historische Vereniging Oosthuizen nodigt u hierbij uit tot het bijwonen van de 21ste algemene ledenvergadering, welke gehouden zal worden in café “Seevanck” , Oosteinde 16 te Oosthuizen op maandag 23...

Lees meer

voorwoord achteruitkijkspiegel 2017

Voorwoord Door Gerrit van der Meer, voorzitter Beste lezer, Voor u ligt de Achteruitkijkspiegel van 2017 die weer met veel zorg voor u is samengesteld. Allereerst zult u ontdekken dat deze Achteruitkijkspiegel gedrukt is in een ander soort letter dan...

Lees meer

grote kerk in Oosthuizen, 500 jaar…

In de nieuwe Achteruitkijkspiegel (2017) komt de grote kerk veel aan bod, omdat in 2018 de kerk 500 jaar bestaat. Hieronder vind je een voorproefje wat er is geplaatst in het nieuwe boekje. Wil je het boekje ook ontvangen? Dat kan door lid te worden van de...

Lees meer