exposities

2005 “60 jaar bevrijding”

2009 “Uit het leven van Dik Trom”

De Grote Kerk van Oosthuizen was om getoverd in de stijl anno 1900 en ook waren er weer een groot aantal foto’s te zien van de school in Etersheim en haar leerlingen van toen.

We hadden Van uitgeverij Kluitman, die door de jaren heen de uitgever is van de boeken van Kieviet, een unieke collectie eerste drukken te leen gekregen voor deze tentoonstelling en de daarbij behorende originele litho’s.

We hadden dit jaar gekozen voor het thema “UIT HET LEVEN VAN DIK TROM”. Met deze tentoonstelling hebben wij laten zien hoe het leven rond het jaar 1900 zich afspeelde. Hoe de school, met name in Etersheim, waar meester C. Johan Kieviet onderwijzer was en zijn eerste Dik Trom boek schreef, er in die tijd uitzag. Wat voor materialen er werden gebruikt en wat de mensen in die tijd aan kleding droegen.