Voorwoord

Door Gerrit van der Meer, voorzitter

Door André Brouwer en Ewout Schurink is samen met de andere redactieleden, hard gewerkt om de Achteruitkijk-spiegel 2018 gestalte te geven. Het resultaat mag er zijn: veel lezenswaardige artikelen, zoals ‘Eijssen, 100 jaar in kaas’, waarin de kaashandel wordt belicht die voor het dorp Oosthuizen van zo’n grote betekenis is geweest. Vaste gastschrijver Sibrand Martens deelt met ons ‘Herinneringen aan de watersnoodramp’, Cees Knops neemt ons mee op een ‘terugblikwandeling door (een deel van) Hobrede’, Teun Vos tekende voor het artikel ‘100 jaar Achteruitkijkspiegelen 1918, de gebroeders Frikkee voor ‘Boerderijen in het Westeinde’ en het dagboek van hun vader. Klaas Beets leverde tekst en foto’s aan over veertig jaar volleyballen bij VOHO uit Hobrede.

Naast de normale bezigheden hebben we nogal wat werk gehad aan de nieuwe wetgeving over de privacy, bekend onder de naam Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat mag wél en wat niét. Een delegatie van de vereniging is naar het vergaderkantoor van de gemeente geweest om nadere uitleg te krijgen over de strekking van de wet. Naar aanleiding daarvan heeft ons bestuur een Privacy Statement opgesteld waarvan u elders in deze kroniek kunt kennisnemen. Kortweg komt het er op neer dat een historische vereniging als de onze, gegevens van nog levende personen alleen mag gebruiken voor genealogisch- , wetenschappelijk- of statistisch onderzoek. Uiteraard zal onze vereniging de richtlijnen van de wetgeving respecteren.

Dan hebben we het afgelopen jaar wederom met de gemeente overleg gevoerd over een potentiële huisvesting in het voormalige gemeentehuis van Oosthuizen. Helaas valt daarover nog geen resultaat te melden. Dus is het nog even op de tanden bijten en voortgaan op de bestaande weg.

Door een speciale werkgroep is ook dit jaar hard gewerkt aan het project ‘Honderd jaar school in beeld’, over schoolfoto’s van 1900 tot 2000. Voorts heeft het digitaliseren en verwerken van verenigingsfoto’s de nodige aandacht. Alle foto’s van dameszangkoor DZKO, Zeevangsfanfare (voorheen Andante), en de toneelverenigingen Burgernut en Gezelligheid zijn inmiddels digitaal vastgelegd. Dat geldt ook voor foto’s ter ere van bevrijdingsfeesten in 1945, het 25-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina in 1923 en nog diverse andere evenementen.

Bij het vele werk worden we permanent gesteund door externe vrijwilligers zoals Hans Schotanus, Herman de Bruine en Arian Ossebaar en incidenteel door de nodige leden van het zangkoor en het fanfare. Daarnaast vanuit de eigen gelederen door Jan Frikkee, Marijke Brouwer, Gerrit Kuijper en Cees Knops. Als al die foto’s door je handen gaan wordt het verleden gewoonweg tastbaar. Al met al was er dus genoeg werk aan de winkel.

Dolf van Munster tekende dit jaar weer voor de publicaties op de website van de vereniging en Facebook. Dit is werk wat letterlijk achter de schermen gebeurd en door velen wordt gewaardeerd.

Door overlijden en opzegging loopt ons ledenaantal een ietsje terug, Daarom gaan we in 2019 actief aan de gang met de werving van nieuwe leden. Want als je in deze omgeving woont mag je toch best wel kennis hebben over de historie van onze dorpen aan de rand van Beemstermeer en IJsselmeer. Verheugend nieuws is dat een groot aantal leden buiten hun contributie een extra bedrag hebben gedoneerd. Daar zijn we hen natuurlijk zeer dankbaar en erkentelijk voor. Ondanks de nodige strubbelingen is het de vereniging in het afgelopen jaar goed vergaan en blijft er voldoende reden tot optimisme. Uw voorzitter wenst u veel leesplezier toe met deze nieuwe Achteruitkijkspiegel !