schouderklopjes

Het bestuur van de Historische Vereniging Oosthuizen heeft in 1998 besloten om ieder jaar tijdens de jaarvergadering een of meerdere personen in het zonnetje te zetten, die iets bijzonders gepresteerd heeft of hebben in het belang van het behoud van het culturele erfgoed in onze regio.

Het Schouderklopje 2017 van de Historische Vereniging Oosthuizen werd uitgereikt aan ….
Tijdens de Algemene ledenvergadering van de HVO op maandag 23 april 2018, gehouden in café Seevanck, werd het “Schouderklopje 2017” uitgereikt. Voorzitter Gerrit van der Meer maakte in zijn speech bekend waar het Schouderklopje dit jaar naar toe gaat:

“Woensdagavond 28 februari 2018. Een stormachtige oostenwind bij een temperatuur van om en nabij de -8 graden. Volgens Buienradar een gevoelstemperatuur van – 15 tot – 20 !
Er brandde licht bij de ijsbaan en er stonden wat auto’s geparkeerd bij de oude school. Even stiekem om de hoek gekeken wat er allemaal gebeurde en jawel hoor, er waren wat bestuursleden bezig met een poging om de ijsvorming wat in goede banen te leiden voor de volgende dagen.
Daar is het tenslotte een ijsbaan voor om de liefhebbers in staat te stellen om te kunnen schaatsen. Met deze snijdende wind toch nog proberen er iets van te maken? Zou het onder deze omstandigheden geen heilloze missie zijn?
Je moet die gasten toch bewonderen, hoorden we de buren zeggen. In deze barre omstandigheden moet je er maar zin in hebben. Nu zijn het geharde jongens, maar toch….
Over bewondering gesproken. Vóór de winter is het een steeds terugkerend ritueel, lampjes ophangen en aansluiten, de baan onder water pompen en de kantine klaarmaken. Na de winter weer het ritueel in omgekeerde volgorde, en dat jaar in – jaar uit.
En als er dan een paar jaar achter elkaar geen ijs komt, is dat niet vreselijk frustrerend? Steeds weer al het werk voor niets, de penningmeester ziet zijn kas verdampen. Om moedeloos van te worden, zou je zeggen. Maar deze gasten gaan door, want die baan moet en zal open als het weer een beetje meewerkt.
En als er dan geen ijs is, dan organiseren ze in het winterseizoen op zaterdag schaatsles voor de jeugd op de kunstijsbaan in Hoorn……
We praten natuurlijk over de IJsvereniging Warder – Oosthuizen. In de huidige vorm ontstaan op 10 maart 1973 uit een fusie tussen de IJsclub Warder en de IJsclub Oosthuizen. Warder bestond reeds sinds 1893 en IJsclub Oosthuizen al sinds 1887.
Het huidige bestuur bestaat o.a. uit voorzitter Gerard Kastelein, vice-voorzitter John Veenboer, penningmeester René kerkhoven en zeven bestuursleden, waaronder onze gastheer Meindert Otsen.
Het bestuur van de Historische Vereniging Oosthuizen vindt dat de IJsvereniging Warder – Oosthuizen wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Zij beheren niet zomaar een ijsbaan, het is een pure cultuur!
Daarom heeft het bestuur van de Historische Vereniging Oosthuizen unaniem besloten het “Schouderklopje 2017” toe te kennen aan het bestuur en vrijwilligers van de IJsvereniging Warder – Oosthuizen voor hun tomeloze inzet, jaar in – jaar uit.”

Vervolgens reikte voorzitter Gerrit van der Meer het Schouderklopje uit aan voorzitter Kastelein, vice-voorzitter Veenboer en penningmeester Kerkhoven van de IJsvereniging uit. Bijzonder was nog dat alle drie ook leden van de vrijwillige brandweer zijn en hun oefenavond op maandag hebben. Onder wat duistere voorwendsels werden die naar café Seevanck gestuurd ….
Het Schouderklopje gaat vergezeld van het middeleeuwse “Zegel van Oosthuizen”, een ik doorzichtig kunststof gegoten kopie van het origineel, dat zich in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden bevindt.

Schouderklopje 2013 is op de 17 e algemene leden vergadering uitgereikt aan Riky Cornelissen. Zij woont in een van de oudste bestaande huizen van Oosthuizen, namelijk Westerkoogstraat 53 voorheen het Molenpad. Het schitterende huisje is door de huidige eigenaar in authentieke staat teruggebracht. Werkelijk een plaatje om te zien.

De Historische Vereniging Oosthuizen wil haar waardering uitspreken door het Schouderklopje aan Riky Cornelissen toe te kennen.

Schouderklopje 2012, deze gaat dit keer naar de “Stichting Het schooltje van Dik Trom” voor het vele werk wat is verzet om te komen voor het het nu is geworden.

Na de restauratie uitgevoerd door Stadsherstel Amsterdam en overgedragen aan de stichting kon men beginnen met de afbouw en de inrichting van het schoollokaal.

Het resultaat is een authentiek leslokaal anno 1900. Inse Joosten en Jetty Voermans namen namens de stichting het Schouderklopje in ontvangst

Schouderklopje 2011 gaat naar Ina Haan-Stoffels. Zij was er – als enige vrouw – bij toen besloten werd de vereniging op te richten op 24 september 1996. Ina startte meteen daarna met een computercursus omdat ze zich opgeworpen had een jaarboek te gaan maken voor de vereniging.

Ze lag er ’s nachts zelfs wakker van en ineens kwam ze op het idee om het jaarboek “De Achteruitkijkspiegel” te noemen. Iedereen in het bestuur was enthousiast, want deze titel dekte de lading volledig.

In 1997 kwam onder eindredactie van Ina ons eerste jaarboek uit en tot 2007 heeft ze samen met de redactie intensief gewerkt om deze elf kronieken te laten verschijnen.

Tal van artikelen van haar hand zijn verschenen in deze elf jaargangen. Op de maandagavonden en de woensdagmiddagen is ze altijd present op de vereniging alwaar zei regelmatig belangstellenden en schoolklassen ontvangt om uitleg te geven in onze expositieruimte.

Door haar werkzaamheden heeft zij de historie van ons werkgebied dichter bij de leden gebracht en hierdoor de doelstellingen van de vereniging helpen verwezenlijken. Het bestuur was dan ook unaniem in de beslissing het “Schouderklopje 2011” aan Ina toe te kennen.

Het “Schouderklopje” gaat vergezeld van het “Zegel van Oosthuizen.” Na Wouter Jonkman is Ina dus de tweede die dat zegel krijgt.

Schouderklopje 2010, tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 19 april 2011 is het Schouderklopje 2010 toegekend aan Wouter Jonkman.

Hij heeft zich ruim tien jaar bezig gehouden met het bevorderen en bewaren van het dorpseigene van Oosthuizen, Schardam, Etersheim en Hobrede door het fotografisch vast te leggen.

Als geen ander is hij op de hoogte van dorpsgezichten en personen uit het verleden en de veranderingen in het heden. Het is nog steeds zo, dat wie het heden wil begrijpen, zich verdiept in het verleden. Hij heeft op veel plaatsen in Oosthuizen gewoond en gewerkt en kende daardoor veel mensen van vroeger en nu bij naam en adres.

Hij is een uitstekende fotograaf, wat blijkt uit het prachtige fotobestand met honderden foto’s. Op een informele bijeenkomst in ons clubgebouw is hem alsnog het Schouderklopje 2010 uitgereikt, dat hem was toegekend bij de laatste Algemene Ledenvergadering. Na deze bijeenkomst heeft Wouter te kennen gegeven het fotografische stokje over te willen geven aan een jonger persoon.

Tot 2010 bestond het Schouderklopje uit een bronzen legpenning, ontworpen en gefabriceerd door Marijke Oosterman. Zoals wellicht bekend, is Marijke overleden.

Het bestuur van de vereniging heeft gezocht naar een waardig alternatief voor deze legpenning. Uiteindelijk is het iets moois geworden: het in doorzichtig kunststof geprojecteerd “Zegel van Oosthuizen”. Het origineel van dit lakzegel uit de middeleeuwen bevindt zich in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, waarvan medewerkers ons goede foto’s hebben gestuurd.

Wouter Jonkman heeft de eerste “Zegel van Oosthuizen” als schouderklopje in ontvangst mogen nemen.

Schouderklopje 2009, in 1999 is op initiatief van de Historische Vereniging Oosthuizen is een duikersploeg begonnen om de bodem van het verdronken dorp Etersheim te onderzoeken. De bodem geeft steeds meer historische schatten vrij. De Landelijke Werkgroep Archeologie Onder Water ging het verder onderzoeken en bergen van de vondsten coördineren. Ron Leguijt vond de sarcofaag en dit feit deed het bestuur besluiten om Ron het schouderklopje 2009 to te kennen. Het schouderklopje gaat vergezeld van de een legpenning in brons gemaakt door de Oosthuizense beeldhoudster Marijke Oosterman.

Shouderklopje 2008, traditiegetrouw deelde onze vereniging tijdens haar jaarvergadering op 21 april 2009 het jaarlijkse schouderklopje uit. De eer viel ditmaal te beurt aan Liesbeth Geleijnse en Erik Bosmans voor hun restauratie van het (voormalig) Café Wilhelmina te Hobrede.
Soms is het oorspronkelijke cafégebouw, door aanpassing of verbouwing, onherkenbaar veranderd maar nog wel als zodanig in gebruik. In een enkel geval is het er simpelweg niet meer.
Er was altijd van alles te doen in die dorpscafés: verenigingsactiviteiten, bruiloften en partijen, condoleances en al wat dies meer zij. Ze zijn altijd de spil geweest in het dorpsgebeuren en verdienen daarom alleen al een pluim.

Schouderklopje 2007, Aan het Westeinde voorbij de bocht naar Hobrede staat de boerderij ”Arbeid Adelt” van de familie Frikkee waar Arian Frikkee nog op vrij traditionele manier boert.
Het is een Noord-Hollandse stal, die ‘s zomers nog, zoals vroeger gebruikelijk was, wordt ingericht als zomerstal met mooie voorwerpen. In de stal, op het zomerstalletje, woonde dan vroeger het gezin. De vrouw had dan minder onderhoud aan haar huis en kon dan meehelpen op het land met hooien, harken en dergelijke. Toen was er heel veel handwerk, dat tegenwoordig door machines wordt gedaan.

Het vee en het hooi nog in de stolpboerderij komt zelden meer voor en wij prijzen ons gelukkig, dat dit vrij traditionele bedrijf zich in ons werkgebied bevindt. Daarom heeft het bestuur besloten het schouderklopje 2007 aan de gebroeders Frikkee uit te reiken.

Schouderklopje 2006, Achter de Grote Kerk wonen Klaas de Boer en Jorissa Compaan, twee mensen die de historie en onze vereniging een zeer warm hart toedragen. Klaas en Jorissa hebben er voor gezorgd, dat dit pand zijn unieke historische uitstraling behouden heeft. De prachtige, door Klaas zijn Boer met liefde en vakmanschap gemaakte makelaar, bekroont het geheel. Door het pand geheel in stijl te restaureren met toevoeging van een heel mooie tuin is dit pand beeldbepalende voor de omgeving.
Daarom kennen we het Schouderklopje 2006 toe aan deze twee mensen, die zich bewust zijn, dat het bewaken van zo’n uniek plekje achter de Grote Kerk in Oosthuizen van grote waarde is voor de omgeving. De legpenning behorende bij dit schouderklopje (gemaakt door beeldhouwster Marijke Oosterman) wordt door de voorzitter uitgereikt.

Schouderklopje 2005, Elma de Jong, kreeg het schouderklopje voor het in oude glorie herstellen van het vroegere winkeltje in de hoek van de Slingerdijk en de IJsselmeerdijk . Wanneer de familie thuis aanwezig is gaat de snoepwinkel open. Elma de Jong heeft hiervoor een door ons samengesteld boekje “Etersheim no.14” en de legpenning, ontworpen door Marijke Oosterman, ontvangen.

Het schouderklopje 2004, deze was voor de familie Van den Brink, die hun boerderij, Etersheim 1, hebben gerestaureerd. Voor deze restauratie ontvingen zij een oorkonde en een aquarel met het wapen van Etersheim door Anna Bijl.

Het schouderklopje 2003 was voor de Molenstichting Zeevang. De molen in de Etersheimerbraak is onder leiding van de stichting helemaal herbouwd en staat nu bij Etersheim weer te pronken.
Het is de enige molen die nog over is van de ongeveer 14 molens die oorspronkelijk in het landschap rond Oosthuizen stonden. Wijndel Jonges en Willem Blomsma namen namens de stichting een voorlopige collage van de restauratie in ontvangst.

Het schouderklopje 2002 was voor de familie Savijn-Beekelaar. Zij hebben het huis naast de Kerkebrug weer in oude glorie teruggebracht. Oorspronkelijk was het in 1907 als spaarbank gebouwd. Blijkbaar waren de gebruikte heipalen te kort, want het gebouw was danig naar één kant verzakt. Nadat de spaarbank er uit gegaan is, heeft het dienst gedaan als kantoor voor de firma Koster. Pas daarna is het volledig als woonhuis in gebruik genomen. Maar onderhoud was er praktisch niet aan gepleegd. De firma Lankelma heeft het recht gezet en toen doorverkocht aan de familie Savijn. Deze heeft het gerestaureerd met behoud van het authentieke karakter. Bij het schouderklopje behoorde deze keer een ingelijste fraaie foto van het pand uit 1910.

Het schouderklopje 2000 was voor P. Groot Pzn. Onze voorzitter beschreef de grote verdiensten van Pieter Groot voor onze vereniging: “Piet heeft er als geen ander voor gezorgd dat de historie van ons gebied levend gehouden wordt. Hierdoor was de door Ina Haan ontworpen en overhandigde oorkonde, waarmee hij het erelidmaatschap van de vereniging kreeg toebedeeld een terechte onderscheiding.

Over 2001 werd Jan Hop met het jaarlijkse schouderklopje geëerd als bewijs van waardering voor het vele werk dat hij voor de kerk, de omgeving daarvan en voor activiteiten van anderen in de kerk heeft verricht. Daarnaast verrast hij de vereniging zo nu en dan met vondsten en andere oude spullen, die anders verloren zouden gaan.

Het Schouderklopje 1999 was voor de familie Van Gijzel. Zij kregen een schouderklopje voor de authentieke manier waarop zij het voormalige kaaspakhuis Tip Top aan het Westeinde omgetoverd hebben tot een fantastisch mooi woonhuis, zonder de bijzondere uitstraling van het gebouw geweld aan te doen.

De eerste keer, in 1998, was dat de familie G. Kuijper, omdat zij op zo’n authentieke manier bezig waren met het restaureren van hun huis, Raadhuisstraat 59, in Oosthuizen.
Als blijk van waardering kregen zij hiervoor het boekje ’t Veerhuis uitgereikt.