Inhoudsopgave 1
Colofon 2
Voorwoord 4
Bij de voorplaat 7
Verslag van de 20e Algemene ledenvergadering van de HVO 8
Financieel verslag 14
In memoriam Ger Bakker. 16
In memoriam Ina Haan 17
Reacties en aanvullingen AUS 2016 20
Grote Kerk in Oosthuizen, 500 jaar…… 22
Europa’s oudste orgel ligt in een bunker bij Zandvoort 26
Rouwkassen, geheimschrift of een foutje? 31
Oosthuizen en zijn Godshuis 37
Uit het dagboek van Jan Frikkee 74
Hobrede landelijk in het nieuws in 1898 83
Kort nieuws 2017 95
Excelsior Oosthuizen, voetbal geschiedenis 100
Schoolmeester Adriaan Egbert van der Linden 126
100 jaar Achteruitkijkspiegelen 1917 132
Onze sponsors 143
Bij de Achterplaat 144