Dankzij de leden die op ons stemden bij de Rabo Club Support Actie en onze begunstigers bij Sponsoractie van de Plus Supermarkt kon onze penningmeester mooie donaties in ontvangst nemen.

Onze dank aan allen die ons dit hebben vergund.