In de nieuwe Achteruitkijkspiegel (2017) komt de grote kerk veel aan bod, omdat in 2018 de kerk 500 jaar bestaat. Hieronder vind je een voorproefje wat er is geplaatst in het nieuwe boekje. Wil je het boekje ook ontvangen? Dat kan door lid te worden van de vereniging. Meer info is hier te vinden.

Normaliter blikken we in de Achteruitkijkspiegel 2017 terug op het afgelopen jaar. In dit geval maken we een uitzondering om alvast vooruit te kijken naar 2018 omdat daar een bijzondere reden voor is. Het oudste gebouw in Oosthuizen is de Grote Kerk en bestaat dit jaar 500 jaar! Deze prachtige gotische kruiskerk bepaalt al vijf eeuwen het silhouet van Oosthuizen.

Door gerenommeerde experts wordt aangenomen dat de bouw van de kerk in 1518 werd afgerond. Vijf eeuwen oud, wat is er in en rond die kerk allemaal gebeurd, hoe zag Oosthuizen er in 1518 uit, wat is er in de loop der jaren met de kerk zelf gebeurd, wat is er over de inwoners uit die tijd bekend, wie gaf destijds opdracht tot de bouw voor die “grote kerk” in een klein dorp?

Allemaal vragen die op een antwoord wachten. Tegenwoordig is de kerk eigendom van de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK). Opgericht in 1975 met als doel het behoud van monumentale, gezichtsbepalende kerkgebouwen in de provincies Noord- en Zuid-Holland. De stichting verwerft, restaureert, onderhoudt en beheert deze monumentale kerkgebouwen. De onontbeerlijke vrijwilligers zorgen er voor dat de kerkgebouwen weer een levend monument in stad of dorp worden.

Bestuursleden van de SOHK en hun vrijwilligers in Oosthuizen stelden een samenwerkingsverband voor met de Historische Vereniging Oosthuizen om in het jubileumjaar 2018 gezamenlijk aandacht te besteden aan deze bijzondere kerk. Het SOHK maakte toen bekend, dat zij een speciaal magazine over de Grote Kerk in juni 2018 gaan uitbrengen. Daarin worden items als de bouw, inrichting, restauraties en de plaats in de geschiedenis van Oosthuizen opgenomen. Het magazine wordt geïllustreerd met schitterende kleurenfoto’s en wordt ook toegezonden aan hun leden in het hele land en zelfs naar het buitenland.

De SOHK neemt het officiële deel van de herdenking voor haar rekening. Historicus dr. Anne Doedens, die al veel historische onderzoeken heeft verricht en daarvan mooie publicaties en lezingen heeft verzorgd, is door het bestuur van de SOHK gevraagd ook onderzoek te doen naar de Grote Kerk in Oosthuizen door de eeuwen heen. Dr. Anne Doedens heeft die uitnodiging aanvaard en werkt ondertussen aan de geschiedenis van “onze” kerk en aan de personen die daar op de een of andere manier mee te maken hebben gehad. Het artikel wordt gepubliceerd in het magazine van de SOHK.

Dr. Doedens kennende wordt het een interessant stuk en de Historische Vereniging Oosthuizen heeft toestemming gekregen om zijn studie ook te mogen publiceren, een aanbod dat wij met beide handen hebben aangegrepen. Het bestuur van de HVO is de SOHK daar zeer dankbaar voor. De leden van de HVO hebben daardoor de primeur het artikel al te kunnen lezen in de Achteruitkijkspiegel 2017.

Ook is afgesproken dat de HVO ook enige artikelen met betrekking tot de Grote Kerk zal publiceren in deze Achteruitkijkspiegel. Wij wensen u veel leesplezier en nodigen u graag uit om deze zomer een bezoekje te brengen aan dit mooie stuk geschiedenis van Oosthuizen.

Foto van Yvonne Jonkman